Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Learn more No cookies, thanks!
  GPS Data Team

> > >


Rozmanova ulica 16
Novo Mesto 8000

Slovenia


   Phone: +(07) 371-98-62
KBS banka Novo MestoModify Contact Details, Opening Times

Email: Send email Edit Comments


All other KBS banka locations:

Save to GPS / Smartphone
Email


Loading map...
Click here to Enable and/or Reload this map.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Maps and GPS directions to KBS banka Novo Mesto and other KBS banka locations in Slovenia. Find your nearest KBS banka. KBS banka je sodobna univerzalna banka z dolgoletno tradicijo v slovenskem prostoru. Banka izhaja iz Raiffeisen Banke d.d., ki je s prodajo junija 2016 presla pod okrilje druzbe Apollo Global Management in se preimenovala v KBS banko. Začetki banke segajo v leto 1992 z ustanovitvijo Krekove banke.

KBS Bank is a modern universal bank with a long tradition in the Slovenian area. The Bank derives from Raiffeisen Bank d.d. that by selling June 2016 came under the umbrella of Apollo Global Management and renamed to KBS Bank. The beginnings of the bank began in 1992 with the establishment of Krekova bank.

Nearby POI: Distance 
Müller Novo Mesto0.2 km0.1 miles SE
Aparthotel Ravbar0.6 km0.4 miles S
Gostisce Loka Novo Mesto0.7 km0.5 miles W
Petrol Novo mesto/Seidlova1.2 km0.7 miles N
Lidl Novo Mesto2.1 km1.3 miles N


List your business
Home Page | Contact | Downloads | Support

POI link: KBS banka Novo Mesto